Architectural & Interior Design
Consultancy
Art & Design Education

Copyright 2007-2012
Built with Indexhibit

Studio Carla Boomkens

Carla Boomkens is founder and core of Studio Carla Boomkens [SCB].
She operates as an independent, in collaboration or as employer when required.

SCB one expertise is reuse of existing built environments, spatial solutions and facilities. The other is the development of didactical approaches for teaching applied arts.
For issues of social relevance is a great interest and get, where opportune, embedded in the studies for finding an effective spatial solution. Specific needs are subject of investigation in order to accomodate these properly in the design. The circular, sustainable and holistic approach is the unnegotiable principle.
The ambition of SCB is to find relevant cross connections, providing the proper roots of significance to a design. These can be historical, associative or behavioural. The process of visualisation - design - leans on both pragmatism and imagination. And always on research, analysis and reflection.
The didactical practice and the design practice relate to each other through a perpetual mutual challenge.

NL
Carla Boomkens is oprichter en kern van Studio Carla Boomkens [SCB].
Ze opereert als zelfstandige (zzp), in samenwerkingsverband of als werkgever als de opgave dit aangeeft.

SCB buigt zich over ontwerpvragen in relatie tot herbestemming van bestaande gebouwde ruimte, ruimtelijke oplossingen en specifieke faciliteiten. Daarnaast worden didactische benaderingen ontwikkeld voor de toegepaste kunsten.
Sociaal maatschappelijk relevante thema's worden met interesse benaderd en, waar nodig, in de ontwerp opgaven opgenomen. Specifieke noden en behoeften worden bestudeerd om een passend antwoord vorm te kunnen geven. De circulaire, duurzame en holistische benadering is het niet onderhandelbare principe.
De ambitie ligt in het vinden van die dwarsverbanden waardoor een ontwerp tot de juiste geworteldheid in betekenis kan komen. Dat kan historisch, associatief of gedragsgerelateerd zijn. Het proces van beeldende vertaling - vormgeving - leunt op zowel pragmatisme als verbeelding. En altijd op onderzoek, analyse en reflectie.
De didactische praktijk en de ontwerp praktijk dagen elkaar blijvend uit.

http://carlaboomkens.com/files/gimgs/th-57_logo-carla.png